Tutkimus - Väitöskirja

Selkäaiheista väitöskirjatutkimusta varten yhdistys voi myöntää korkeintaan 1000€
tutkimusapurahaa jäsenelleen. Apurahaperusteissa- ja myöntämisessä hallitus voi käyttää omaa
harkintavaltaansa.