Esittely


Suomen Selkäkirurgiyhdistys Ry. Finlands Ryggkirurgiska Förening Rf. (Finnish Society of Spine Surgery) on selkäkirurgian parissa toimivien erikoislääkärien yhteistyöfoorumi, jonka tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti "ylläpitää ja edistää selkäkirurgian erityisosaamista Suomessa sekä yhdistää alalla toimivia erikoislääkäreitä. Yhdistys pyrkii edistämään selkäkirurgista koulutusta ja pätevöitymistä Suomessa. Lisäksi yhdistyksen pyrkimyksenä on hankkia ja levittää tieteellisesti tutkittua tietoa selkäkirurgiasta. Tässä tarkoituksessa yhdistys järjestää kokouksia ja esitelmätilaisuuksia, osallistuu alan koulutus- ja tutkimustoimintaan sekä käyttää muita yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviä menettelytapoja."